Neurochirurgie Ostrava

NÁŠ TÝM


MUDr. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Neurochirurg

MUDr. Tomáš Krejčí, Ph.D. vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od ukončení studia dosud pracuje na Neurochirurgické klinice FN Ostrava. Ve své praxi se věnuje celému spektru neurochirurgie, kde se zaměřuje především na diagnostiku a léčbu onemocnění páteře, nádorovému onemocnění mozku, léčbu hydrocefalu a onemocnění periferních nervů. Absolvoval zahraniční stáže na prestižních pracovištích v USA (New York) a v Itálii (Turín, Neapol) zaměřujících se na endoskopické operace spodiny lební a mozkových komor. V roce 2013 úspěšně absolvoval neurochirurgickou atestaci. Postgraduální studium na LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové ukončil v roce 2018 a získal titul Ph.D.. Ve své disertační práci se věnuje endoskopické léčbě hydrocefalu. Je autorem několika desítek odborných publikací a sdělení. Od roku 2023 zastává funkci zástupce přednosty pro výuku Neurochirurgické kliniky FN Ostrava.

MUDr. Ondřej Krejčí, Ph.D.

Neurochirurg

MUDr. Ondřej Krejčí, Ph.D. vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od ukončení studia dosud pracuje na Neurochirurgické klinice FN Ostrava. Ve své praxi se věnuje celému spektru neurochirurgie, kde se zaměřuje především na diagnostiku a léčbu onemocnění páteře, periferních nervů a hydrocefalu dospělých. V roce 2019 úspešně absolvoval neurochirurgickou atestaci, na kterou v roce 2021 navázal ukončením postgraduálního studia na LF Ostravské univerzitě a získal tak titul Ph.D. Je autorem či spoluautorem celé řady odborných sdělení a článků. V roce 2023 úspěšně absolvoval spondylochirurgickou atestaci.

Neurochirurgie Ostrava

PRIVÁTNÍ NEUROCHIRURGICKÉ
PRACOVIŠTĚ

MUDr. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Telefon:+420 703 171 631

Email:nch.ambulance@gmail.com

IČ: 09263144

Ozveme se Vám


Zanechte nám své telefonní číslo a my se Vám
v co nejkratším možném termínu ozveme.